Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
Capabilities

ความสามารถต่างๆ

กรณีศึกษาทั่วโลก01 Platform Industrie 4.0

ประเทศ : เยอรมนี

ผลลัพธ์Mitsubishi Electric เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในส่วน Working Group 1 ของโครงการของรัฐบาลเยอรมนีเพื่อกำหนดกลยุทธ์การผลิตในอนาคตสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4


02 Stadtwerke Rotenburg an der Fulda

ประเทศเยอรมนี

อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสีย

ผลลัพธ์ระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรมีการนำมาใช้กับปั๊ม 3 ตัวในสถานีการบำบัดแบบไม่มีผู้ควบคุม ค่าใช้จ่ายของระบบลดลงหลังจากมีการป้องกันไม่ให้กระปุกเกียร์ขับบกพร่องพร้อมกัน 2 ตัว (อัตราส่วนของต้นทุนของกระปุกเกียร์ใหม่และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกระปุกเกียร์ = 5:1) ประชากร 20,000 คนรวมกับพลเมืองในท้องถิ่นมีความสะดวกสบายขึ้น03 Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH

ประเทศเยอรมนี

อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ

ผลลัพธ์ระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้รับการนำมาใช้กับพัดลมระบายความร้อนที่สำคัญ 26 ตัวในโรงงานกระดาษขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายของระบบลดลงหลังจากมีการป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด เนื่องจากไม่มีความเสียหายของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ และเวลาในการกลับสู่สภาพปกติและการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด04 Russian Railways

ประเทศรัสเซีย

อุตสาหกรรมการขนส่ง

ผลลัพธ์การปรับปรุงสินค้าของรถไฟบรรทุกสินค้าจำนวนหลายพันรายการจำเป็นต้องมีการวางแผน การตรวจสอบ และการติดตามที่ซับซ้อน การจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติในทุกขั้นตอนทำให้แน่ใจว่าบันทึกสินทรัพย์ของรถไฟบรรทุกสินค้าแต่ละขบวนจะมีความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งหมายความถึงระดับความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไม่มีสินทรัพย์สูญหาย และลดการสูญเสียสินทรัพย์ลง
05 Mitsubishi Electric

ประเทศญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ผลลัพธ์ต้องมีการปรับปรุงสายการผลิตที่มีอยู่ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อจัดการกับขนาดรุ่นการผลิตที่น้อยลงในรุ่นต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อัตราการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1.3 เท่า อัตราส่วนพื้นที่ต่อผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.8 เท่า06 Nitto Denko Corporation

ประเทศญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผลลัพธ์ระบบการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้รับการนำมาใช้กับสายไฟเก่า/ที่มีอยู่เพื่อใช้ตรวจสอบการรั่วไหลของสายดินเพื่อระบุการวางสายไฟที่สำคัญ ระบบนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของโรงงาน ช่วยวางแผนการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศได้อย่างครบถ้วน07 Maruti Suzuki

ประเทศ : อินเดีย

อุตสาหกรรม : รถยนต์

ผลลัพธ์ระบบอัตโนมัติระดับสูงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลิตของ 15 แบรนด์ที่มีมากกว่า 150 รุ่นย่อย ดังนั้นจึงต้องมี "การขจัด/ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความโง่เขลา" พร้อมการรายงานอย่างเต็มรูปแบบในกระบวนการประกอบเพื่อลดและจัดการข้อผิดพลาด เพื่อลดจำนวนของชิ้นส่วนที่ติดตั้งไม่ถูกต้องและค่าใช้จ่ายในการทำงานซ้ำ ความซับซ้อนของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและพื้นที่การติดตั้งและค่าใช้จ่ายที่ลดลงในขณะที่การบำรุงรักษาทำได้ง่ายขึ้น


08 Intel Corporation

ประเทศ : มาเลเซีย

อุตสาหกรรม : เซมิคอนดักเตอร์